EXTERN VENDING

www.vendinger.dk

Fødselsdato
Gestationsalder
Informeret samtykke inkl ricici? Samtykke foreligger
Kontinuationstidspunkt
BMI:
Kommende Para:
Rhesus:
Vendingsforsøg nummer: Hvis tidligere vendingsforsøg: Angiv patientnummer fra kontinuationen:
Lejring:
Placenta
Caputs flektionsgrad
Fosterskøn i gram UL Klinisk
Fostervand
Ledende forsterdel
Tokolyse
Hospital
Metode
Resultat
CTG
CTG Før vendingsforsøg

CTG-beskrivelse hvis ikke normal
Efter vendingsforsøg

CTG-beskrivelse hvis foretaget og ikke normal
Journalnotat:
(inkl evt årsag til mislykket vending)
"Operatør"
Operatørnavn
Operatørerfaring
Evt. supervisor
Fælles vendingspassword - Spørg jdm Monica Ladekarl eller Tom Weber
Besked til forskningsprojekt
F.eks
'denne registrering erstatter en anden registrering der er lavet tidligere idag.
Den tidligere registrering skal slettes. Vendingen der skal slettes har patientnummer... '