EXTERN VENDING

www.vendinger.dk

Fødselsdato
Gestationsalder
Informeret samtykke inkl ricici? Samtykke foreligger
Kontinuationstidspunkt
BMI:
Kommende Para:
Rhesus:
Vendingsforsøg nummer: Hvis tidligere vendingsforsøg: Angiv patientnummer fra kontinuationen:
Lejring:
Placenta
Caputs flektionsgrad
Fosterskøn i gram UL Klinisk
Fostervand
Ledende forsterdel
Tokolyse
Hospital
Metode
Resultat
CTG
CTG Før vendingsforsøg

CTG-beskrivelse hvis ikke normal
Efter vendingsforsøg

CTG-beskrivelse hvis foretaget og ikke normal
Journalnotat:
(inkl evt årsag til mislykket vending)
"Operatør"
Operatørnavn
Operatørerfaring
Evt. supervisor
Fælles vendingspassword - Spørg Birger tlf 21911
Besked til forskningsprojekt
F.eks
'denne registrering erstatter en anden registrering der er lavet tidligere idag.
Den tidligere registrering skal slettes. Vendingen der skal slettes har patientnummer... '